Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Các kỹ năng cần thiết cơ bản với đủ tương tác trong Teams dùng cho giáo viên dạy trực tuyến

SHARE

Các kỹ năng cần thiết cơ bản nhất với đủ tương tác
+ Tạo lịch học
+ Thiết lập không cho phép học sinh kích giáo viên, phá bạn khác.
+ Chuẩn bị những nội dung đưa lên
+ Bắt đầu vào học
+ Điểm danh ngay trong teams
+ Giao bài tập tự luận
+ Chấm điểm

+ Kết thúc tiết như ý.
SHARE

Tác giả: verified_user

0 nhận xét: